Familjen Martinsson, Släktdatabas

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 3,511  
- varav manliga 1,778 (50.64%)  
- varav kvinnliga 1,733 (49.36%)  
- varav av okänt kön 0 (0%)  
- varav levande 339  
Antal familjer 820  
Antal unika efternamn 502  
Totalt antal Foton 0  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 373  
Medellivslängd1 60 år, 235 dagar  
Tidigaste födelse (Arvid 1500  

 Största livslängd1   Ålder 
Hans Haraldsson 263 år  
Anders Carlsson 105 år  
Sara Larsdotter 104 år 27 dagar  
Amanda Aurelia Linqvist- Leinonen 103 år 174 dagar  
Erik Björnsson 102 år  
Hanna Persdotter 101 år 154 dagar  
Mathilda Carolina Carlsdotter 101 år 13 dagar  
Isabella Guy 100 år  
Theodore Martin Johnson 99 år 86 dagar  
Karolina Håkansdotter 98 år 237 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.